CFE: 100 jaar overheidsopdrachten

De multidisciplinaire industriële groep CFE rijfde 4 percelen van het Delta-project van CHIREC binnen: de ruwbouw en de betonnen structuur, de gevelbekleding en de parking. Ze weten waarover ze spreken: overheidsopdrachten maken al meer dan 100 jaar deel uit van hun jaarlijkse omzet.

Raymund Trost, gedelegeerd bestuurder van CFE Contracting, vertelt over hun ervaring en over de voordelen van de B2G-aanpak van Belfius.

De multidisciplinaire industriële groep CFE rijfde 4 percelen van het Delta-project van CHIREC binnen: de ruwbouw en de betonnen structuur, de gevelbekleding en de parking. Ze weten waarover ze spreken: overheidsopdrachten maken al meer dan 100 jaar deel uit van hun jaarlijkse omzet.

Raymund Trost, gedelegeerd bestuurder van CFE Contracting, vertelt over hun ervaring en over de voordelen van de B2G-aanpak van Belfius.

         

In hartje Brussel een megaziekenhuis bouwen dat tegemoetkomt aan de behoeften van de moderne geneeskunde, dat is de uitdaging die CFE Contracting nv aanging. Deze onderneming rijfde 3 percelen van de overheidsopdracht binnen en geeft daarmee gestalte aan het Delta-project, opgestart door CHIREC.

Specifieke financiële behoeften

Het Delta-project biedt een aantal niet te verwaarlozen voordelen, vooral wat het financiële risico betreft, benadrukt Raymund Trost, gedelegeerd bestuurder van CFE Contracting: ”Het Delta-project wordt gefinancierd door de overheid en wij worden betaald op basis van vorderingsstaten die aan de klant worden voorgelegd.”

 

Als multidisciplinaire groep verwacht CFE veel van zijn financiële partners. Raymund Trost: “CFE oefent verschillende metiers uit, elk met eigen behoeften. Om ons aangepaste producten en oplossingen te kunnen aanreiken, moeten onze financiële partners hier oog voor hebben. Bovendien moeten ze ons de bankgaranties kunnen bieden die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van ons vak.” Die luisterbereidheid en dat reactievermogen vond CFE bij Belfius. “Wat we vooral appreciëren bij Belfius, is de kwaliteit van de service, de beschikbaarheid van onze relatiebeheerder en het reactievermogen van de bank. Vandaar dat we een relatie op diverse niveaus hebben uitgebouwd, zowel op het vlak van financieringen, waarborglijnen als samenwerkingsverbanden tussen overheid en privé. We stellen ook vast dat Belfius veel belangstelling heeft voor overheidsopdrachten, want geregeld lanceren ze producten die daarop zijn afgestemd. Zo sprak Belfius ons onlangs over financiering via afstand van schuldvordering op de Belgische overheden, een formule die ons sterk interesseert.”

<<Wat we bij Belfius vooral appreciëren, is de kwaliteit van de service, de beschikbaarheid van onze relatiebeheerder en het reactievermogen van de bank. Raymund Trost>>

Een eeuw ervaring

En voor het Delta-project werd nu net een overheidsopdracht uitgeschreven. CFE is het gewoon om in zo’n kader te werken. Igor Laridon bevestigt: “CFE realiseert projecten voor steden en gemeenten, OCMW’s, de MIVB en andere overheidsinstellingen. Samen goed voor de helft van onze jaarlijkse omzet. Overheidsopdrachten zijn dus essentieel voor onze onderneming.” Raymund Trost: “We zijn één van de weinige Belgische algemene ondernemingen die al meer dan 100 jaar systematisch op alle aanbestedingen inschrijven.” Dankzij deze ervaring kan Raymund Trost die opdrachten wat vanop afstand bekijken. “Om de toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, loopt België achter op zijn buren wat infrastructuurinvesteringen betreft, vooral wat mobiliteit betreft. Een algemene onderneming als CFE is bereid om zowel met overheids- als met privépartners te werken en zodoende innoverende oplossingen te vinden en die achterstand weg te werken.”

 

Overheidsopdrachten kunnen voordelig zijn op voorwaarde dat men goed op de hoogte is van hoe ze werken: “Overheidsopdrachten zijn vaak zeer complex en vergen een geavanceerde kennis op technisch, juridisch en operationeel vlak. Bovendien moet men ook financieel stevig in het zadel zitten. Een risico is dat het om langdurige projecten gaat, maar ze bieden ook het voordeel dat je met een stabiele klant kan werken die over de noodzakelijke financieringen beschikt, waardoor wanbetaling nagenoeg uitgesloten is”, verklaart Raymund Trost. Igor Laridon haakt hierop in: “Het enige nadeel met dit soort contracten is de verwoede concurrentie, waardoor de prijzen enorm onder druk komen te staan. Maar de voordelen zijn legio. Zo staat het groot aantal opdrachten die jaarlijks worden bekendgemaakt borg voor een bepaald  jaarlijks arbeidskapitaal, met een positief effect op het omzetcijfer. Vervolgens wordt de gunning van deze opdrachten gekenmerkt door een zekere transparantie, zodat er geen ondernemingen worden gediscrimineerd.”

Raymund Trost besluit met een tip voor ondernemers die zich op overheidsopdrachten willen storten: ”Ik zou hen de raad willen geven niet te hard van stapel te lopen. Het is onontbeerlijk om geleidelijk aan ervaring op te doen. Deze opdrachten zijn vaak erg concurrerend en de marges vrij krap. Zich aan  overheidsopdrachten wagen moet dus worden gezien in een bedrijfsstrategie op middellange en lange termijn. En uiteraard is het erg belangrijk zich te omringen met goede partners die de materie perfect onder de knie hebben, om de uitdaging tot een goed einde te brengen.”  


                                                                              

Andere interviews
Contacteer ons >