Delta: het ziekenhuis van de toekomst krijgt vorm

Vanaf de herfst van 2017 kunnen de Brusselaars terecht in een nagelnieuw spitstechnologisch ziekenhuis. Het 'slimme' Delta-ziekenhuis van het CHIREC (Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell) werd ontworpen om zo flexibel mogelijk te zijn en tegemoet te komen aan de behoeften van de sector in de komende 60 jaar.

Een omvangrijk en ambitieus project, mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen actoren uit de openbare en de privésector en de medewerking van Belfius.

Vanaf de herfst van 2017 kunnen de Brusselaars terecht in een nagelnieuw spitstechnologisch ziekenhuis. Het 'slimme' Delta-ziekenhuis van het CHIREC (Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell) werd ontworpen om zo flexibel mogelijk te zijn en tegemoet te komen aan de behoeften van de sector in de komende 60 jaar.

Een omvangrijk en ambitieus project, mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen actoren uit de openbare en de privésector en de medewerking van Belfius.

Het Delta-project zag het levenslicht in 2006. Doel? Een antwoord bieden op de evolutie van de geneeskunde en de behoeften van de sector, en tegelijkertijd de patiënt centraal plaatsen. Na drie jaar is deze fase van het project klaar. Een nieuw ziekenhuis in het hart van onze hoofdstad, waar de ziekenhuizen Edith Cavell en Leopoldpark binnenkort samen onderdak zullen vinden. Het is een manier om bepaalde scheidslijnen te overstijgen, aldus Bruno Lefébure, administratief en financieel directeur-generaal van het CHIREC: "Het landschap waarvan het CHIREC momenteel deel uitmaakt, is het gevolg van de historische scheidslijnen in ons land. De geneeskunde is de voorbije decennia enorm geëvolueerd en is nu hypergespecialiseerd. We moeten tegemoetkomen aan de behoeften van de patiënten en tegelijkertijd rekening houden met de evoluties van de sector. Om eenzelfde aantal patiënten te behandelen, is er vandaag de dag meer medisch personeel nodig dan vroeger, en bijgevolg ook uitgebreidere ziekenhuisinfrastructuur. Groter dus, maar ook flexibeler om meer patiënten in one-day te kunnen behandelen dan bij de klassieke hospitalisatie."

Een opdracht met 24 loten

Dit grootscheeps project vordert met grote stappen: de ruwbouw is winddicht ondertussen. De opening is dan ook nog altijd gepland voor de herfst van 2017. "Momenteel zitten we qua budget en timing op schema", glimlacht Bruno Lefébure. Nochtans was dit zeker geen gewonnen zaak, met zoveel betrokken partijen en een bankencrisis er nog eens bovenop. "Het project begon onder een zeer gunstig sociaaleconomisch gesternte. Alle traditionele bankiers zaten samen rond de tafel. Maar daarna maakten we een moeilijke periode door vanuit bancair standpunt en vreesden we zelfs voor de toekomst van het project. Gelukkig hebben de teams van Belfius zich, ondanks alles, dubbel geplooid en zijn ze ons blijven ondersteunen. Belfius is altijd aanwezig geweest en heeft een zeer belangrijke coördinerende rol gespeeld tussen de diverse betrokken financiële partijen, inclusief de Europese Investeringsbank (EIB)."

Naast dit bankenconsortium heeft het CHIREC samengewerkt met tal van partners om het Delta-ziekenhuis gestalte te geven. "Het project werd opgesplitst in 24 loten, die via een overheidsopdracht werden aangeboden aan ondernemingen. De meest omvangrijke loten van de bouwfase waren natuurlijk de ruwbouw, de gevel, de vloer en de parking. Alle 4 werden ze binnengehaald door bouwgroep CFE, een algemeen aannemingsbedrijf dat we goed kennen en waarmee we uitstekende ervaringen hebben. Dat is niet altijd het geval met overheidsopdrachten, waarbij aantrekkelijke prijzen niet noodzakelijk synoniem zijn aan de beste keuze. Maar dankzij het partnership met CFE kunnen we terugkijken op nagenoeg foutloze bouwwerkzaamheden." 

<<Dit grootscheeps project vordert met grote stappen: de ruwbouw is winddicht ondertussen. De opening is dan ook nog altijd gepland voor de herfst van 2017.>>

Elektrische energie vormt een ander belangrijk onderdeel. "Engie haalde dit essentiële lot binnen. In een ziekenhuis is elektriciteit letterlijk van levensbelang. Men moet dus een drievoudig en zeer complex systeem voorzien, dat bovendien absoluut foutloos moet zijn. Dat lot alleen al vertegenwoordigt 20 miljoen euro, om u maar te zeggen hoe belangrijk het is. Daarnaast werkte Engie ook aan een optimalisering van het energieverbruik van het gebouw." Ten slotte krijgt Delta eveneens een atrium: "Hét uitstalraam van het ziekenhuis, want het is het eerste dat de bezoekers zien. We wilden iets met veel licht en iets hedendaags. De firma Wycor haalde dit lot binnen – net als het plaatsen van de binnendeuren – en zal het realiseren met kwaliteitsmaterialen, zowel wat het duurzame als het visuele aspect betreft."

Waardevolle partners

U merkt dat het Delta-project een werk van lange adem is, dat net als elk ander project in de ziekenhuissector via een overheidsopdracht is verlopen. Was dat een voordeel? "Ik denk dat overheidsopdrachten niet makkelijk zijn, noch voor de klant, noch voor de leverancier. De wetgeving is zeer complex en vergt heel wat specifieke kennis die geen ruimte laat voor fouten. De grote onbekende van een overheidsopdracht is de timing, omdat vertragingen al snel kunnen oplopen, met de nodige gevolgen op budgettair en organisatorisch vlak. Door onze ervaring hebben we al heel wat geleerd uit onze fouten. Ondernemingen die willen samenwerken om een lot van een groot project binnen te halen, moeten zich laten bijstaan door expertenbureaus. Een service waarvan ik weet dat Belfius hem aan zijn klanten biedt. Heel waardevol voor ondernemingen die niet over de nodige ervaring beschikken."  

Stevige samenwerkingsverbanden zijn dus de oplossing voor een project van de omvang van Delta. "Zonder de juiste partners staan we nergens. Naast de aspecten inzake financiën en uitvoering, hebben alle CHIREC-medewerkers hun uiterste best gedaan. Delta is het project van een gans team en tegelijkertijd een menselijke uitdaging."

De patiënt staat centraal

Vanaf de herfst van 2017 kunnen de eerste patiënten terecht in het Delta-ziekenhuis, dat een capaciteit heeft van 500 bedden. De patiënt zal centraal staan, waarbij alle noodzakelijke diensten rond hem gebundeld worden. Dankzij de ideale ligging in hartje Brussel, een rechtstreekse toegang vanaf de afrit van de autosnelweg en uitstekende verbindingen met het openbaar vervoer, vormt dit ambitieus project ter waarde van 320 miljoen euro een extra stimulans voor de Belgische medische sector. 


                                                                              

Andere interviews
Contacteer ons >